Zabezpieczenia przeciwpożarowe
System wykrywania i sygnalizacji pożaru

System przeciwpożarowy to dzisiaj najważniejszy składnik zabezpieczenia budynku oraz mienia i osób w nim się znajdujących. Stosowany jest w przedsiębiorstwach, budynkach użyteczności publicznej, placówkach handlowych i usługowych oraz coraz częściej w domach mieszkalnych.

Nowoczesne systemy przeciwpożarowe obejmują systemy wykrywania pożaru (SAP) oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO).

Instalowane przez naszą firmę systemy sygnalizacji pożaru SAP pozwalają na wykrycie ognia na bardzo wczesnym etapie jego pojawienia się. Dzięki temu możliwe jest szybkie ugaszenie pożaru i tym samym zminimalizowanie strat w mieniu oraz zabezpieczenie zdrowia i życia przebywających w pobliżu ludzi. System alarmowania pożarowego oparty jest na czujkach dymu, które zainstalowane są w każdym pomieszczeniu lub tylko w wybranych strefach np. o podwyższonym stopniu zagrożenia zaprószenia ognia. W przypadku pojawienia się ognia, czujka wysyła sygnał do centrali, gdzie obsługujący ją pracownik może rozpocząć procedurę przeciwpożarową.

Oprócz systemów SAP, naszym klientom polecamy dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO, które mogą być zintegrowane z instalacją wykrywania pożaru lub działać autonomicznie. Systemy dźwiękowe sprawdzają się szczególnie w obiektach wielkopowierzchniowych z dużą liczbą pomieszczeń np. w przedsiębiorstwach, biurowcach, urzędach czy szpitalach. Wysyłane sygnały dźwiękowe lub słowne komunikaty o pożarze, ułatwiają ewakuację ludzi z zagrożonych pomieszczeń, przyśpieszając ją i organizując w sposób zapobiegający chaosowi i panice.

Nasz firma ma bardzo duże doświadczenie w instalowaniu systemów przeciwpożarowych w budynkach i obiektach o różnym charakterze i wielkości. W tym segmencie rynku możemy poszczycić się certyfikatami na systemy konwencjonalne POLON ALFA, jak również na systemy najnowszej generacji - adresowalne firmy BOSCH. Uzyskane certyfikaty posłużyły do instalacji zarówno małych systemów konwencjonalnych jak i rozległych opartych juz na wymogu systemu adresowalnego.

systemy alarmowe, Mińsk Mazowiecki, systemy przeciwpożarowe, nagłosnienie, dso, centrale telefoniczne, system zabezpieczeń, systemy wykrywania pożaru,

usługi informatyczne, kasy fiskalne:  Usługi informatyczne, oprogramowanie, obsługa informatyczna firm, kasy fiskalne