Kontrola dostępu do pomieszczeń
System - Urządzenia kontroli dostępu

System kontroli dostępu (SKD) to ważny element ochrony budynku, którego celem jest kontrola przemieszczania się osób w ramach obiektu, w tym uniemożliwienie wejścia na teren chroniony osób nieupoważnionych. Z tego względu elektroniczna kontrola dostępu jest dzisiaj stosowana w biurowcach, firmach produkcyjnych, urzędach, szkołach, szpitalach itp. Zakres działania systemu może być różny, gdyż zależy on od potrzeb i wymagań użytkownika. Różnice mogą dotyczyć np. formy autoryzacji użytkowników, na podstawie której są oni wpuszczani na teren obiektu. Do najpopularniejszych form autoryzacji należą karty zbliżeniowe oraz hasła dostępu wpisywane na klawiaturze. System kontroli dostępu może być także zintegrowany z systemami alarmowymi lub systemami przeciwpożarowymi, które w razie potrzeby albo odetną drogę ucieczki włamywacza, albo przeciwnie – utorują drogę ewakuacji osobom przebywającym w budynku.

Uzupełnieniem systemu kontroli dostępu jest system rejestracji czasu pracy (RCP), który umożliwia stwierdzenie faktycznie przepracowanego czasu przez pracownika w firmie. Dzięki zastosowaniu takiego systemu zwiększa się efektywność pracy pracowników i wyrabia się nawyk punktualnego przychodzenia do pracy. Dodatkowo system umożliwia sprawdzenie, kto dokładnie o której godzinie przechodził przez dane drzwi i znajdował się w danym pomieszczeniu. Jest to bardzo istotne szczególnie w przypadku punktów newralgicznych w firmie, takich jak archiwa, kasa, serwerownia. Chroni to pomieszczenia przed dostępem osób niepowołanych i sprawia, że osoby wchodzące do pomieszczeń nie są anonimowe, co w dobie konkurencji oraz poufności danych jest rzeczą niebywale istotną.

Oferowane przez nas systemy SKD i RCP charakteryzują się prostą obsługą oraz szybkością działania. Wszystkie zdarzenia są rejestrowane na komputerze, co umożliwia łatwe sortowanie, przeglądanie oraz dowolny wydruk wg indywidualnych preferencji klienta. Każdy system zawsze dostosowujemy do potrzeb klienta, zarówno pod kątem wykorzystanych urządzeń, jak i zakresu ich funkcjonalności.

systemy alarmowe, Mińsk Mazowiecki, systemy przeciwpożarowe, centrale telefoniczne, telewizja przemysłowa,

usługi informatyczne, kasy fiskalne:  Usługi informatyczne, oprogramowanie, obsługa informatyczna firm, kasy fiskalne